תגיש לי No Further a Mystery

Should you made this file, be sure to Observe that The point that it's been proposed for deletion doesn't automatically indicate that we do not value your form contribution. It just means that one individual believes that there's some distinct difficulty with it, such as a copyright difficulty.

כמובן שכדאי לחבור לעמותות קיימות העוסקות בתיעוד (תולדות ישראל למשל), אבל אז צריך לבחון אם המודל העסקי שלהן יכול להתיישב עם מדיניות התוכן של קרן ויקימדיה העולמית, וזה כבר מסובך. בתור התחלה, כדי לצבור טיפה ניסיון, הייתי מאד ממליץ לקיים ריאיון או שניים ואחר כך לראות.

טרם קיבלתי חולצה על השתתפותי בויקיפדיה:מתקפת איכות/קטגוריות.

שלום, שחזרתי כמה בקשות שלך, בקשות למחיקה מהירה של טיוטה שהונחו על ערכים במרחב הערכים. תוכלי להסביר את הבקשה?

The way to change involving the visual enhancing mode plus the wikitext editing mode has become steady. There is a drop-down menu that demonstrates the two selections. This really is now the same in desktop and mobile Internet editing, and inside things that embed modifying, which include Flow. [12]

When you have not produced the media your self then you should also specify in which you located it, i.e., normally link to the web site in which you received it, as well as terms of use for information from that website page. When the written content is often a by-product of a copyrighted get the job done, you should supply the names and also a licence of the initial authors as well.

Note that any unsourced and untagged photos will be deleted a person week after they happen to be uploaded, as described on standards for fast deletion.

Be aware that any unsourced and untagged photographs might be deleted one particular 7 days after they are already uploaded, as described on requirements for quick deletion. If you have uploaded other media, be sure to check that you've got specified their supply and copyright tagged them, too.

Should you have not produced the media you then It's also advisable to specify in which you found it, i.e., in most cases website link to the web site where you received it, plus the conditions of use for articles from that web page. If the content material can be a derivative of a copyrighted work, you should source the names as well as a licence of the first authors as well.

If you made this file, remember to note that The point that it has been proposed for deletion does not automatically suggest that we don't price your kind contribution. It only ensures that 1 particular person thinks that there is some unique dilemma with it, like a copyright issue.

GFDL

זו זכותך. אדם שנכנס get more info לפרטיות שלך, עובר קו מבלי לבקש רשות. ולכן זו זכותך המלאה לסרב.

ניתן לעשות זאת בעדינות, אך בבטחון שמשדר לאדם השני שלא מתאים לך. ניתן לענות": לא נוח לי לענות על כך.

I have designed many films with regards to the stations along the via Dolorosa in Jerusalem And that i would like to upload them to Wikipedia's pages including the Via Dolorosa and every station pages.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *